De stad voorbereiden op wateroverlast

Samen met partners uit België en het Verenigd Koninkrijk zijn we op zoek naar manieren om het te veel aan water beter af te voeren.

Steeds ergere regenbuien kunnen in steden problemen opleveren, omdat de riolen het water niet meer aankunnen. Samen met partners uit België en het Verenigd Koninkrijk zijn we daarom op zoek naar manieren om dat water beter af te voeren. 

De negen organisaties uit deze landen werken samen onder de naam SPONGE2020. Het programma wordt betaald door een bijdrage van de Europese Unie.

Nieuwe oplossingen voor de afvoer van regenwater

Samen met onze partners zoeken we oplossingen om er in steden voor te zorgen dat water beter wordt afgevoerd en riolen niet overstromen. Dat kan bijvoorbeeld door het water na hevige regenbuien op te vangen en langzaam de grond in te laten zakken. Of door methoden te vinden waardoor water sneller wordt afgevoerd. Bijvoorbeeld naar de rivieren of gebieden die speciaal zijn aangewezen om het teveel aan water op te vangen als het hard regent.

Rotterdam: Agniesebuurt als proeftuin om regenwater beter op te vangen

Een voorbeeld van de oplossingen die we ontwikkelen is te vinden in de Agniesebuurt in Rotterdam. In samenwerking met de gemeente Rotterdam zetten we nieuwe methoden in om regenwater af te voeren. De gemeente vervangt de riolering en koppelt de buizen onder de straten en pleinen. Hierdoor ontstaat een ondergronds netwerk dat het water snel afvoert naar plekken buiten de wijk.

Bekijk deze video over oplossingen in de Agniesebuurt.

Beter bewustzijn van het probleem

SPONGE 2020 wil daarnaast de problemen van wateroverlast onder de aandacht brengen bij iedereen die in steden werkt en woont. Bij bewoners, maar ook bij woningbouwcorporaties, gemeenten en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van wijken en steden. Door samenwerking kunnen we inspelen op de eisen van de toekomst.

Negen partners uit drie landen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de partners en het bewaken van de voortgang. De partners zijn afkomstig uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Het gaat daarbij om de volgende organisaties:

Uit Nederland:

  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Gemeente Westland
  • Gemeente Leiden
  • Gemeente Rotterdam

Uit België:

Uit het Verenigd Koninkrijk: