Een jachtovereenkomst afsluiten

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard sluit jachtrechtovereenkomsten af.

Een jachtrechtovereenkomst geeft recht om te jagen op percelen grond die eigendom zijn van het hoogheemraadschap.

Hoe werkt het af­slui­ten van een jacht­over­een­komst

Bij wet is bepaald dat de eigenaar van de grond gerechtigd is tot het genot van de jacht. De eigenaar heeft de mogelijkheid het jachtrecht te verhuren. De jacht vindt plaats om de wildstand te beheren, het is dus geen jacht voor het plezier en mag alleen wanneer andere maatregelen om de wildstand te beheren niet werken. De aanvrager moet een geldige jachtakte hebben.