Veelgestelde vragen over grondgebruik

Hoe komen jullie erbij dat ik gebruikmaak van grond waar jullie eigenaar van zijn?

Het hoogheemraadschap heeft onderzocht of de zichtbare perceelgrenzen hetzelfde zijn als de eigendomsgrenzen. Door luchtfoto’s over kadastrale kaarten te leggen, hebben we in beeld kunnen brengen, hoe en door wie grond wordt gebruikt. Soms hebben we het gebruik niet duidelijk vast kunnen stellen aan de hand van een luchtfoto. In die gevallen heeft het hoogheemraadschap op locatie beoordeeld of er sprake is van gebruik van de grond.

Welke prijzen gebruikt het hoogheemraadschap?

Het dagelijks bestuur heeft voor de verkoop van snippergroen met een oppervlakte tot 100 m² een vaste verkoopprijs van € 170,- k.k. per vierkante meter vastgesteld. Deze prijs geldt zolang de grond niet meer waard is (ongerechtvaardigde verrijking), omdat de grond bijvoorbeeld op een andere manier wordt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bouwgrond. Deze verkoopprijs is in 2020 vastgesteld op basis van marktanalyse (uitgevoerd onder buurgemeentes) en is vanaf die tijd niet veranderd.

Voor snippergroen met een oppervlakte boven de 100 m² wordt de waarde vooraf bepaald. De kosten van deze waardebepaling zijn voor de koper..

Voor verhuur van snippergroen als tuin gebruikt het hoogheemraadschap een huurprijs van € 1,66 per m² per jaar. Over de hoogte van deze prijzen kan niet worden onderhandeld.

Ik wil de grond graag kopen, maar ik kan het op dit moment niet betalen. Is daar een oplossing voor?

In dat geval kunt u de grond mogelijk eerst huren. Als u daarna besluit dat u de grond wil kopen, wordt opnieuw beoordeeld of het mogelijk is de grond te verkopen. Als verkoop mogelijk is, kan dat alleen tegen de dan geldende verkoopprijs. Er is geen verrekening met de huur die u al aan het hoogheemraadschap heeft betaald. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Ik kan de grond huren, maar wil de grond liever kopen. Kan dat?

Als wij u de grond te huur hebben aangeboden, dan voldoet deze grond niet aan de voorwaarden voor verkoop. Verkoop is in dat geval niet mogelijk.

Ik huur een woning. Kom ik ook in aanmerking voor het huren of kopen van een stukje grond?

Voor huurders van een woning is het niet mogelijk om grond te huren of te kopen. Aankoop of huur van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het perceel dat er aan grenst.

De vorige eigenaren van mijn woning hadden een overeenkomst met het hoogheemraadschap. Geldt deze overeenkomst ook voor mij?

Een overeenkomst voor de huur of het gebruik van een stuk grond is meestal persoonsgebonden en gaat niet automatisch over op een nieuwe eigenaar. Om de grond te blijven gebruiken, kan een nieuwe huurovereenkomst worden afgesloten tussen de nieuwe eigenaar en het hoogheemraadschap als het hoogheemraadschap daar toestemming voor geeft.

Kan er sprake zijn van verjaring na verloop van tijd?

Als u al lange tijd gebruikmaakt van de grond en u van mening bent dat er sprake is van verjaring, dan kunt u een zogenaamd beroep op verjaring indienen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail doen.. Houdt u er wel rekening mee dat u ook bewijs moet aanleveren van verjaring. Zonder bewijs wordt uw beroep op verjaring niet in behandeling genomen.

Als sprake is van verjaring dan heeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen/vragen. De schadevergoeding kan een vergoeding in natura zijn (zoals het teruggeven van de grond) of een financiële vergoeding (ter hoogte van de grondwaarde).

Ik wil de grond niet langer gebruiken. Wat nu?

Als u geen gebruik meer wil maken van de grond, dan moet u dit schriftelijk aan het hoogheemraadschap laten weten. Ook moet u de grond dan ontruimen en terugbrengen in de originele staat. Dit houdt in dat alle opstallen, beplanting, bestrating en (groen)afscheidingen verwijderd moeten worden en dat de grond weer als gras moet worden opgeleverd. Een oprit of voetpad naar de woning kan meestal blijven.

Wat gaat het hoogheemraadschap met de grond doen als ik de grond ontruim?

Als de grond helemaal is ontruimd, gaat het hoogheemraadschap de grond weer onderhouden. Dat gebeurt op het kwaliteitsniveau zoals dat voor heel het gebied is vastgelegd.

Mag ik een tuinhuis of een ander bouwwerk plaatsen op de grond?

Bij verhuur is het niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder (het hoogheemraadschap) een bouwwerk op de grond te plaatsen. Bij verkoop kan de uitbreiding van het perceel betekenen dat er nieuwe bebouwingsmogelijkheden ontstaan. Wat op de grond gebouwd mag worden, hangt af van het bestemmingsplan, de Keur en de legger en andere wettelijke regels. In sommige gevallen kan er sprake zijn van zo veel meer bebouwingsmogelijkheden, waardoor er niet meer gesproken kan worden van snippergroen. In die gevallen zal de grondprijs een hogere waarde hebben, zoals bijvoorbeeld de waarde van bouwgrond.