Zorg voor schoon en voldoende water en onderhoud van dijken en wegen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beheert dijken, sluizen en gemalen in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven.
Dijkversterking Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en controleren van dijken en kades.

Lees meer over onderhoud van dijken en kades

Brug op de Wetering West in Lekkerkerk

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onderhoudt een deel van de wegen in zijn regio.

Lees meer over onderhoud van wegen en bruggen

Kassen en dieren naast een sloot

Het hoogheemraadschap zorgt voor schoon water in ons gebied.

Lees meer over schoon water

Zouter worden van water

Het hoogheemraadschap is ervoor verantwoordelijk dat het water niet te hoog of laag staat (het waterpeil).

Lees meer over voldoende water

Tekening peilbesluit

Voor het gebruik van het water en de grond rond het water gelden regels.

Lees meer over vergunningen verlenen