Bijlage 7 - Gebiedsproces Peilbesluit Rotterdam Centrum

Gedurende het project is op ambtelijk niveau verschillende keren contact geweest tussen de Gemeente Rotterdam en HHSK.

In augustus 2021 zijn per brief en mail belanghebbenden in Rotterdam uitgenodigd voor de digitale bewonersavonden in september.

Begin September heeft in het Algemeen Dagblad en verschillende huis-aan-huis bladen een aankondiging van deze bewonersavonden gestaan.

Vanwege een gebrek aan belangstelling voor deze bewonersavonden heeft maar één digitale bijeenkomst plaatsgevonden.

Verder in het proces is nogmaals aan belanghebbende de kans gegeven om zich uit te spreken over de voorlopige peilafweging. Belanghebbenden in het gebied zijn hierover per brief of mail geïnformeerd.

Proces peilbesluit Rotterdam
Datum Betrokkene Beschrijving
20 augustus 2021 Belanghebbenden Rotterdam Uitnodigingsbrief digitale bijeenkomst.
14 september 2021 Belanghebbenden stadsdeel Rotterdam-Noord Openbare digitale bijeenkomst
16 september 2021 Belanghebbenden stadsdeel Rotterdam-Centrum Openbare digitale bijeenkomst. Afgelast i.v.m. laag
animo
21 september 2021 Belanghebbenden stadsdeel
Rotterdam-Kralingen/Crooswijk
Openbare digitale bijeenkomst. Afgelast i.v.m. laag
animo
22 september 2021 Belanghebbenden stadsdeel Rotterdam-De Esch Openbare digitale bijeenkomst. Afgelast i.v.m. laag
animo
10 november 2021 Belanghebbenden Rotterdam Toelichtingsbrief met voorlopige voorstel
peilafweging.