Peilbesluiten NNN-gebieden Krimpenerwaard

In het Programma Veenweiden Krimpenerwaard wordt de komende jaren nieuwe natuur aangelegd. Dit is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze verandering van grondgebruik zorgt ook voor veranderingen in waterpeilen. Vooruitlopend op deze inrichting heeft het hoogheemraadschap voor deze gebieden peilbesluiten vastgesteld. De daarin vastgestelde waterstanden, die vaak hoger zijn dan de huidige waterstanden, worden pas van kracht als de inrichtingsmaatregelen uitgevoerd zijn. Tot die tijd blijven de huidige waterstanden van kracht.

Het peilbesluit voor NNN-gebied Den Hoek wordt in het voorjaar van 2022 herzien. Meer informatie vindt u via ons nieuwsbericht.

De peilbesluiten voor de NNN-gebieden zijn:

De peilafwegingen voor de zes peilbesluiten Bilwijk, Den Hoek, Kattendijksblok, Middelbok, Oudeland en Veerstalblok is beschreven in één document ‘Toelichting peilbesluiten NNN Krimpenerwaard‌ (pdf, 36,3 MB)’.