Vergunningen verlenen

Voor het gebruik van het water en de grond rond het water gelden regels.

Deze regels moeten voorkomen dat bijvoorbeeld oevers aangetast worden en gaan afbrokkelen. Bedrijven mogen niet te veel water uit de grond halen, omdat er dan op andere plekken een watertekort kan ontstaan. En op dijken kan alleen gebouwd worden als dat de stevigheid van een dijk daardoor niet in gevaar komt.

Inwoners en bedrijven moeten daarom toestemming vragen aan het hoogheemraadschap als ze op of rond het water, de dijk of een weg willen bouwen, werken of recreëren. Soms is het voldoende om dit te melden.

Hoe en wanneer u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen, staat onder op de pagina Aanvragen en melden.