Peilbesluit Bergambacht

Dit peilbesluit wordt in 2020 geactualiseerd. Klik voor het nieuwe ontwerp-peilbesluit op https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/actueel/nieuws/peilbesluit-krimpenerwaard-bijna-klaar.

VV-besluit, toelichting en kaart(en) van het peilbesluit

Bijlagen bij toelichting

Partiele herziening oktober 2014

De uitvoering van de maatregelen uit dit peilbesluit zijn in voorbereiding.