Onderhouden, inspecteren, schoonmaken, repareren

Het hoogheemraadschap onderhoudt het systeem van water, dijken, sluizen en gemalen.

Het gaat daarbij om inspectie, onderhoud om schade te voorkomen en reparatie. Ook zorgen we ervoor dat er voldoende en schoon water in de regio is.

Onderhoud van dijken

Het hoogheemraadschap onderhoudt de dijken in de regio Schieland en de Krimpenerwaard.

Onderhoud van wegen en bruggen

Het waterschap onderhoudt een aantal wegen, fietspaden en wegbruggen in de Krimpenerwaard.

Onderhoud en kwaliteit van het water

Het waterschap zorgt voor water in sloten, vaarten, rivieren en plassen, niet voor drinkwater.