Gouda

Om het systeem van sloten, singels en plassen goed te laten werken, is goed onderhoud van sloten nodig.

Hiervoor streven we naar een nauwere samenwerking met alle onderhoudsplichtigen, zoals gemeente, boeren, natuur- en recreatiebeheerders, bedrijven en particulieren die aan een sloot wonen.

Uw onderhoud aan de sloot

Als u aan het water woont, of uw bedrijf is aan water gevestigd, is de kans groot dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud van de sloot. Deze zogenoemde onderhoudsplicht is in de wet geregeld.

Lees meer over onderhoud aan sloten