Lansingerland

Het hoogheemraadschap werkt samen met de gemeente Lansingerland aan het onderhoud van sloten en oevers.

Zowel het maaionderhoud als het uitvoeren van baggerwerkzaamheden worden gezamenlijk opgepakt.

Alhoewel het hoogheemraadschap en de gemeente onderhoudswerkzaamheden verrichten, is het ook mogelijk dat bewoners die aan een sloot wonen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Lees meer over onderhoud aan sloten

Samenwerking

Sinds 2016 verzorgen twee aannemers het onderhoud van de sloten en oevers in opdracht van de gemeente Lansingerland en het hoogheemraadschap. Aannemer Verkuil & Moree zorgt voor het water en groen in Bergschenhoek en de buitengebieden. Aannemer Vermeulen heeft Bleiswijk onder zijn hoede.

Maaien

Om meer afwisseling te krijgen in water- en oeverplanten wordt ecologisch maaien toegepast (we houden dan rekening met dieren en planten en hun omgeving). Dit verbetert de waterkwaliteit. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben in een beeldboek‌ (pdf, 2,9 MB) beschreven aan welke kwaliteitsnormen het water en de oevers moeten voldoen. Bijvoorbeeld welke ruimte het water nodig heeft om door te stromen. Of hoe een oever er gedurende het jaar uit moet zien. De aannemer krijgt de ruimte zelf zijn kennis in te zetten om het gewenste beeld te realiseren. Daarbij doet de aannemer zijn best de belevings- en natuurwaarde van water, oevers en bermen te verbeteren.

Het maaien van de planten in de sloot en langs de oever wordt op de meeste plaatsen uitgevoerd in oktober/november. Op enkele plaatsen waar voldoende ruimte is, maaien we de waterkanten niet meer elk jaar, maar om het jaar. In de zomer wordt er op een aantal plaatsen juist extra gemaaid als dit nodig is.

Baggeren

Elk jaar bespreken we met elkaar welke sloten in aanmerking komen om gebaggerd te worden. De gemeente heeft een eigen baggerplan waarin naast de planning, ook de waterdieptes voor de sloten staan. Het baggerplan van de gemeente wordt naast de planning van het hoogheemraadschap gelegd om samen een baggerplan voor het gebied te maken.

Een gecertificeerde aannemer voert de baggerwerkzaamheden uit waarbij het toezicht door toezichthouders van de gemeente en het hoogheemraadschap gezamenlijk wordt gedaan. De bedoeling is de baggerspecie zoveel mogelijk binnen de gemeentegrenzen te verwerken, bijvoorbeeld voor het ophogen van een park of terrein of voor perceelsverbetering van een akkerland.

Op dit moment vinden baggerwerkzaamheden plaats in Bergschenhoek en een deel ten noorden van Bleiswijk.

Informatie

Voor meer informatie of als u vragen heeft over het onderhoud van sloten, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.