Rotterdam

Het hoogheemraadschap werkt samen met de gemeente Rotterdam aan het onderhoud van sloten en oevers.

Alhoewel het hoogheemraadschap en de gemeente onderhoudswerkzaamheden verrichten, is het ook mogelijk dat u, als u aan een sloot woont, zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud.

Lees meer over onderhoud aan sloten

Samenwerking

Sinds 2016 verzorgen twee aannemers het onderhoud van de sloten en de oevers in opdracht van de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap. Voor de uitvoering van het onderhoud in Prins Alexander, Kralingen, Crooswijk, Noord, Centrum, Delfshaven is Groen- aannemingsbedrijf Punt B.V. verantwoordelijk. Voor Hillegersberg, Schiebroek, Overschie, Bedrijventerrein Spaanse Polder is dit Megron BV terreinzorg.

Samen met de gemeente Rotterdam hebben we afgesproken hoe het water en het groen langs het water er uit moet zien. Deze afspraken zijn verwerkt in een beeldboek‌ (pdf, 3,2 MB). Hierin staat aan welke voorwaarden het water en de oevers moeten voldoen.

We zijn er trots op dat onze aannemers niet alleen het onderhoud met zorg uitvoeren. Ook zetten zij zich in om zo duurzaam mogelijk te werken. Bijvoorbeeld door het materiaal dat vrijkomt bij het onderhoud te benutten als energiebron voor het verwijderen van onkruid op de straat.

Baggeren

Ook op het gebied van baggeren werken we samen met de gemeente Rotterdam. Elk jaar stemmen we gezamenlijk af welke sloten worden gebaggerd. De gemeente Rotterdam werkt met eigen waterdiepten, deze zijn altijd gelijk aan of liggen onder de minimale leggerdiepte (gestelde eisen) van het hoogheemraadschap. De gemeente Rotterdam verzorgt het waterbodemonderzoek, stelt het bestek op voor de baggerwerkzaamheden en is de opdrachtgever voor de aannemer. Het hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam voeren samen de controles op het werk uit.

Baggerwerkzaamheden 2020 en 2021

De planning onder voorbehoud is: Trajecten in en nabij het Vroesenpark, Nesselande, Het Lage Land en Zestienhoven.

Informatie

Voor meer informatie of als u vragen heeft over het onderhoud van sloten, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.