Zuidplas

Het hoogheemraadschap werkt samen met de gemeente Zuidplas aan het onderhoud van sloten en oevers.

Alhoewel het hoogheemraadschap en de gemeente onderhoudswerkzaamheden verrichten, bestaat de kans dat u, als u aan een sloot woont, zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud.

Lees meer over onderhoud aan sloten

Samenwerking

Sinds 2017 verzorgen drie aannemers het onderhoud van het water, de oevers en bermen in opdracht van de gemeente Zuidplas en het hoogheemraadschap. Voor Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel voert Verheij Groenvoorzieningen B.V. het onderhoud uit, voor Zevenhuizen Groen- aannemingsbedrijf Punt B.V. en voor Moordrecht GKB realisatie BV.

Samen met de gemeente hebben we afgesproken hoe de sloten en het groen langs het water er uit moeten zien. We werken met beeldkwaliteit. Met foto’s en een beschrijving geven we aan welk deel van het water altijd beschikbaar moet zijn voor het aan- of afvoeren van water. Ook hebben we afgesproken hoe ‘schoon’ of verzorgd het er buiten uit moet zien. Bijvoorbeeld hoeveel zwerfvuil er mag liggen of hoeveel riet er langs het water mag groeien.

Het hoogheemraadschap en de gemeente hebben de afspraken verwerkt in een Beeldboek Zuidplas‌ (pdf, 6,7 MB). Hierin staat aan welke voorwaarden het water, de oevers en de bermen moeten voldoen. De aannemer krijgt de ruimte zelf zijn kennis in te zetten om het gewenste beeld voor elkaar te krijgen. Daarbij doet de aannemer zijn best de belevings- en natuurwaarde van water, oevers en bermen te verbeteren.

Verheij Integrale Groenzorg heeft een mooie film gemaakt over werken op beeld:

Meer dan onderhoud alleen

We zijn er trots op dat onze aannemers niet alleen het onderhoud met zorg uitvoeren. Ook zetten zij zich in om zo duurzaam mogelijk te werken. Daarnaast werken zij samen met lokale aannemers en bieden zij werk aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. En heeft u een idee voor verbetering van de buitenruimte of wilt u zelf aan de slag? Dan kunt u de aannemer benaderen met uw idee en wie weet komt u samen tot uitvoering.

Baggeren

In het najaar van 2018 is in opdracht van het hoogheemraadschap gebaggerd in de Tweemanspolder. Aannemersbedrijf J. van Dorp & Zn heeft de baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Informatie

Voor meer informatie of als u vragen heeft over het onderhoud van sloten, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 45 37 200.