Waterplannen per gemeente

In het Waterbeheerplan beschrijft het hoogheemraadschap welke plannen het heeft om het gebied te beschermen tegen het water en te zorgen voor schoon en voldoende water.

Daarnaast werkt het hoogheemraadschap met gemeenten en beheerders van gebieden in de regio. Voor iedere gemeente en voor de verschillende gebieden is een waterplan opgesteld.

Waterplan Krimpen aan den IJssel

In 2017 is het 'Waterplan Krimpen aan den IJssel' opgesteld. Met dit plan willen het hoogheemraadschap en gemeente Krimpen aan den IJssel de samenwerking voortzetten. Hierin is beschreven hoe de gemeente en het hoogheemraadschap de komende jaren willen omgaan met het water voor de periode 2017-2021.

Download het Waterplan Krimpen aan den IJssel‌ (pdf, 4,3 MB)

Waterplan voor gemeenten Vlist, Bergambacht, Nederlek, Schoonhoven en Ouderkerk Vlist (K5-gemeente)

Dit waterplan is gericht op vijf gemeenten Vlist, Bergambacht, Nederlek, Schoonhoven en Ouderkerk en de betrokken waterschappen. Dit zijn het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Downloaden:

Waterplan Rotterdam

De gemeente Rotterdam en de waterschappen Hollandse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben gezamenlijk een waterplan voor Rotterdam gemaakt. Doel is om Rotterdam nog aantrekkelijker maken om te wonen en werken.

Meer informatie over het Waterplan Rotterdam vindt u op de website van Waterplan Rotterdam.

Waterplan Zuidplas

Het waterplan Zuidplas is opgesteld voor de gemeente Zuidplas. Het waterplan is een gezamenlijk project van de gemeente Zuidplas en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Samenwerking met provincie Zuid-Holland

De Samenwerkingsovereenkomst milieuwethandhaving Zuid-Holland heeft als doel de kwaliteit van controles te verbeteren. De afspraken van deze Nota Ketenafspraken (op te vragen). Deze nota bevat een regeling voor de interne en externe afspraken, als meerdere organisaties na elkaar bevoegd zijn tot het doen van controles.