Waterschapsbelasting en heffingen

Waarom u belasting betaalt aan het waterschap.

Inwoners, bedrijven en organisaties betalen mee aan de taken van het waterschap door de waterschapsbelastingen. De Regionale Belasting Groep (RBG) heft en int deze belastingen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

U vindt alle informatie over belastingen op www.derbg.nl. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over kwijtschelding, uw aanslag of het doorgeven van een verhuizing.

Tarieven waterschapsbelasting 2022

Hoeveel u moet betalen, verschilt per huishouden. Het is onder andere afhankelijk van:

 • Of u met één of meerdere personen in een woning woont.
 • Of u huurder of huiseigenaar bent.
 • De WOZ-waarde van het huis, die door de gemeente wordt vastgesteld.
 • Of u in Schieland of Krimpenerwaard woont. Het hoogheemraadschap zorgt namelijk ook voor een goed berijdbaar en veilig verkeersnetwerk in het landelijk gebied van de Krimpenerwaard. Voor deze wegentaak wordt alleen in de Krimpenerwaard belasting geheven.
 • Het aantal hectare grond dat u bezit.
 • Bedrijven betalen daarnaast voor de vervuiling die ze lozen op de riolering. Meer informatie daarover vindt u hieronder.

Voor de berekening van het voor huishoudens, worden de volgende bedragen en percentages gerekend. 

Kosten voor beheer van het water, dijken, sluizen, enzovoort  (Watersysteemheffing) voor het hele beheersgebied van het hoogheemraadschap

 • Ingezetene per woonruimte: € 109,80
 • Gebouwd per WOZ-waarde: 0,0200%
 • Verharde openbare wegen per hectare: € 192,08
 • Overig ongebouwd per hectare: € 96,04
 • Natuurterrein per hectare: € 3,50

Zuiveringsheffing voor het gehele beheersgebied van het hoogheemraadschap

 • Tarief per vervuilingseenheid: € 51,65

Wegenheffing alleen voor bewoners en bedrijven van het gebied van de Krimpenerwaard

 • Ingezetene per woonruimte: € 46,61
 • Gebouwd per WOZ-waarde: 0,0225%
 • Ongebouwd per hectare: € 37,44
 • Natuurterrein per hectare: € 37,44  

Rekenvoorbeelden van de belasting vindt u in het document voorbeeldberekeningen waterschapsbelastingen‌ (pdf, 170,4 KB).

Waterschapsbelasting voor bedrijven op basis van vervuiling

Bedrijven betalen voor de vervuiling die ze lozen in het riool. Ze moeten daarvoor aangifte doen van de hoeveelheid verontreiniging. Bedrijven met een grote of wisselende hoeveelheid vuil, moeten de vervuiling meten. Die bedrijven krijgen hiervan bericht van het hoogheemraadschap. Wanneer het hoogheemraadschap u niet heeft verzocht te meten voor de heffing, hoeft u geen actie te ondernemen.

Beperkt meten van vervuiling voor bedrijven

Bedrijven die de vervuiling moeten meten kunnen een aanvraag doen om dit slechts een beperkt aantal dagen per jaar te doen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het hoogheemraadschap. Dat kan met het formulier Beperkt meten en bemonsteren van afvalwater‌ (pdf, 205,0 KB).