Kwijtschelden of verhuizen

Wanneer u de belasting niet kunt betalen of gaat verhuizen, moet u dit doorgeven aan de RBG (Regionale Belasting Groep).

De Regionale Belasting Groep heft en int onze belastingen.

U vindt alle informatie over belastingen op www.derbg.nl. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over kwijtschelding, uw aanslag (brief waarop staat hoeveel u moet betalen) of het doorgeven van een verhuizing.