Kwaliteit van het viswater

Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor een goede ecologische waterkwaliteit waarvan een gezonde duurzame visstand deel uit maakt.

Ecologie gaat over de invloed van plant, dier en mens op hun omgeving en andersom. De Beleidsuitwerking VIS beschrijft de afspraken op het gebied van vis, visstandbeheer en visserij die nodig zijn om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Ook kunt u hierin lezen hoe de vissers hun werk (het vangen en uitzetten van vis) af kunnen stemmen op het werk van het waterschap (zorgen voor een goede visstand).

Visplan

Voor de visserij zijn visplannen opgesteld. Deze heeft u nodig als vissen worden gevangen of uitgezet. Vraag het visplan bij ons aan via info@hhsk.nl.

Kaart met rou­tes van vis­sen Vis­mi­gra­tie

Op de kaart vismigratie ziet u welke routes vissen zwemmen. U kunt eenvoudig zien waar de belangrijkste verbindingen liggen tussen de rivieren en de binnenwateren. Ook geven we een actueel overzicht van de knelpunten voor vismigratie die we hebben opgelost en van de knelpunten die nog niet opgelost zijn. Hoe verder u op de kaart inzoomt, hoe meer informatie er verschijnt.