Bouwen aan sterke waterkeringen

Bouwen aan sterke waterkeringen

Binnen het beheersgebied voert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard diverse projecten uit zoals dijkversterkingen en kadeophogingen.