Contact

Heeft u vragen, meldingen of klachten? Neem dan contact met ons op.

De dijkversterking is opgeleverd. Daarom is de omgevingstelefoon niet meer bereikbaar. Mocht u  nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer van het hoogheemraadschap op 010 45 37 200.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u die heeft verstrekt. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.