Waarom deze dijkversterking?

Bij de toetsing is duidelijk geworden dat de dijken bij de Hollandsche IJssel in de toekomstige situatie niet meer voldoen aan die allerhoogste normen zodat de veiligheid bij extreme omstandigheden niet meer voor de volle 100% kan worden gewaarborgd.

Volgens de wettelijke regels in Nederland dienen de dijken te voldoen aan bepaalde normen. Die normen zijn zeer hoog vastgesteld zodat de dijken ook bij extreme situaties nog zijn opgewassen tegen hoge waterstanden in combinatie met andere bijzondere omstandigheden.

Bij de toetsing is duidelijk geworden dat de dijken bij de Hollandsche IJssel in de toekomstige situatie niet meer voldoen aan die allerhoogste normen zodat de veiligheid bij extreme omstandigheden niet meer voor de volle 100% kan worden gewaarborgd.

De toetsing heeft echter ook duidelijk gemaakt dat er voor de nabije toekomst geen enkele reden is om te twijfelen aan de sterkte van de dijken. Hoewel de betreffende dijkvakken dus zijn afgekeurd is er op dit moment absoluut geen sprake van acute levensbedreigende situaties.

Dorpsstraat