Meest waarschijnlijke uitvoeringsvariant

De dijk in de Dorpsstraat van Capelle aan den IJssel moet over een lengte van 400 meter tussen de Mient en de Slotlaan worden versterkt. Uit studie is gebleken dat uitvoering van de dijkversterking met grond haalbaar is.

De dijk in de Dorpsstraat van Capelle aan den IJssel moet over een lengte van 400 meter tussen de Mient en de Slotlaan worden versterkt. Uit studie is gebleken dat uitvoering van de dijkversterking met grond haalbaar is.

Wat is de meest waarschijnlijke uitvoeringsvariant voor Capelle?

Voor de dijkversterking in de Dorpsstraat van Capelle is de meest waarschijnlijke uitvoeringsvariant een grondoplossing door op een aantal plaatsen aan de binnenkant van de dijk grond aan te brengen (steunberm) kan de stabiliteit van de dijk worden vergroot. Aanvullend daarop wordt in een beperkt deel van de dijk een damwand onderin de buitenkant van de dijk aangebracht, daar waar het water van de Hollandsche IJssel direct tegen de dijk aan komt, ter hoogte van de Mient. Hiermee is de dijk sterk genoeg om ook in de toekomst het achterland te beschermen tegen water vanuit de rivier.

Wat betekent deze variant voor de omgeving?

Deze oplossing zorgt voor minder overlast en kleinere kans op schade voor de omwonenden. Bij de uitvoering in grond is gekeken naar de mogelijkheden om het rijksmonument aan de Dorpsstraat 31 op te vijzelen (omhoog brengen). Op die manier kan het pand dat erg laag ligt ten opzichte van de dijk, blijven staan. Een deel van de buitenste gracht van het slotpark wordt door de grondoplossing gedempt. De wens is om deze versmalling zo minimaal mogelijk te laten zijn. Naast de grondoplossing aan de binnenzijde wordt er op één locatie een damwand aangebracht. Deze constructie komt buitendijks onder de waterlijn in het talud van de dijk ter hoogte van de Mient.