Voorbereidingen werkzaamheden begonnen

Voorbereidingen werkzaamheden begonnen

Vorige week is begonnen met het functie vrijmaken van het werkterrein.

De binnentaluds in het Doorenbosplantsoen en nabij Dorpsstraat 31 zijn uitgekleed. Komende week wordt het werkterrein tussen De Mient en Dorpsstraat 56 in gereedheid gebracht voor de komst van de heistelling. Het binnentalud in het Doorenbosplantsoen wordt aangevuld indien er klei beschikbaar is.