Werk aan dijk op schema, nu bouwvak

Op dit moment wordt er niet gewerkt aan de dijk vanwege de bouwvak. Tot aan de bouwvak hebben er veel werkzaamheden plaatsgevonden. Een overzicht.

  • Tussen de Dorpsstraat en de Mient zijn de aangebrachte damwanden verankerd.
Aanleg damwand met verankering.jpg
  • Het binnentalud van de dijk is aangevuld met klei
Dijk aanvullen met klei.jpg
  • Tussen de Dorpsstraat en de Mient is de glooiing op het buitentalud
    hersteld met stortsteen
Herstel glooiing.jpg
  • De funderingspalen voor de vlonder in en de brug over de Slotgracht zijn aangebracht.
Afgevulde funderingspalen tbv vlonderpad Slotgracht.jpg
  • De bestrating op de Mient is hersteld
Herstel bestrating bij de Mient.jpg

De werkzaamheden aan de dijk beginnen weer op maandag 29 augustus.