Werkzaamheden aan de dijk in volle gang

Werkzaamheden aan de dijk in volle gang

De werkzaamheden aan de dijk zijn begonnen.

Vorige week is klei via De Mient naar het Doorenbosplantsoen aangevoerd. Met een kraan is de klei in het binnentalud van de dijk verwerkt. Daarnaast zijn de damwanden via vervoer over de IJssel bij de Dorpsstraat afgeleverd. Deze week zijn damwanden aangebracht ter hoogte van kruispunt De Mient.

grondophoging doorenbosplantsoen.jpg

Ophogen Doorenbosplantsoen

aanvoer damwanden 2.jpg

Aanvoer damwanden over de IJssel

aanbrengen damwanden dijkversterking capelle

Aanbrengen damwanden