Bij de laatste toetsing is gebleken dat een deel van de dijk aan het Oosteinde in Moordrecht niet voldoet aan de veiligheidsnormen en daarom moet worden versterkt.                 

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor droge voeten in het beheersgebied dat ligt in de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Schoonhoven. Om te zorgen dat de dijken in het gebied hoog en sterk genoeg zijn, worden de dijken iedere zes jaar getoetst op veiligheid. Bij de laatste toetsing is gebleken dat een deel van de dijk aan het Oosteinde in Moordrecht niet voldoet aan de veiligheidsnormen en daarom moet worden versterkt. Het te versterken dijkvak is tussen de 500 en 700 meter lang en is afgekeurd op stabiliteit binnenzijde en deels op stabiliteit voorland. Het dijkvak dat versterkt zal worden ligt globaal vanaf de recreatieparken voorbij Moordrecht tot net voorbij het wiel bij de gemeentegrens met Gouda.

Lees meer over de dijkversterking

Nieuws

Kennis delen over oplevering en overdracht in 1 dag waardevol

Kennis delen over oplevering en overdracht in 1 dag waardevol

Bij koploperproject Capelle – Moordrecht hebben we als eerste in dijkenland Oplevering & Overdracht (O&O) in 1 dag toegepast. Het project is van de aannemer naar de projectorganisatie en van de projectorganisatie naar de diverse beheerders in 1 dag overgedragen. Hoogheemraad Toon van der Klugt: “Wij stimuleren altijd vernieuwing en in dit dijkversterkingsproject zijn zeer veel innovaties toegepast. Eén daarvan, O&O in 1 dag, was zeer belangrijk en heeft ons dijkversterkingsproject bespoedigd waardoor veel tijd en geld is bespaard. De oplevering kon daarbij nog 7 maanden eerder dan gepland plaatsvinden. Wij vinden het van belang deze waardevolle kennis en ervaring te delen met collega’s, ook van andere waterschappen.”

Aftermovie dijkversterking Capelle - Moordrecht