Dijkversterking Moordrecht zorgt voor veiligere oprit

Dijkversterking Moordrecht zorgt voor veiligere oprit

Het hoogheemraadschap heeft de wens van eigenaren en bewoners voor een veilige en minder steile oprit, ingepast in de dijkversterking aan de Oosteinde in Moordrecht.

Hoogheemraden Toon van der Klugt en Paul van den Eijnden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en wethouder André Muller van de gemeente Zuidplas hebben zich hier sterk voor gemaakt.

Onlangs is een akkoord bereikt over de uitvoering van de werkzaamheden (aanbrengen damwanden), het toekomstig beheer en onderhoud van de dijk en de eigendomsoverdracht van de daarvoor benodigde gronden.

Onderdelen van het akkoord betreffen de aanleg van de nieuwe oprit van en naar de dijk in de richting van Gouda en het plaatsen van een overdekte bushalte langs de dijk. De gemeente zorgt voor de aanleg van de bushalte. De kosten van de nieuwe oprit worden gelijk gedeeld door het hoogheemraadschap en de gemeente.

 

De dijkversterking aan het oosteinde in Moordrecht maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De aannemerscombinatie Mourik/Liebregts begint in juni/juli 2016 met dijkversterking.