Projectplan dijkversterking Oosteinde Moordrecht vastgesteld

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het projectplan voor de dijkversterking in Moordrecht en de nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen unaniem vastgesteld.

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het projectplan voor de dijkversterking in Moordrecht en de nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen unaniem vastgesteld. Nu dit is gebeurd, kunnen de stukken worden doorgestuurd naar de provincie Zuid-Holland. Als Gedeputeerde Staten de plannen goedkeuren worden ze (opnieuw) ter inzage gelegd. De verwachting is dat dat in februari 2015 plaatsvindt.