Startsein voor dijkversterking Moordrecht

Startsein voor dijkversterking Moordrecht

Het officiële startsein voor de uitvoering van de dijkversterking aan het Oosteinde in Moordrecht is gegeven. Op donderdag 14 juli hebben Wethouder André Muller van de gemeente Zuidplas en hoogheemraad Paul van den Eijnden gezamenlijk de werkzaamheden aan de dijk ter hoogte van de nieuwe oprit in de buurt van Klein Moordrecht gestart.

De dijk wordt over een lengte van 700 meter versterkt zodat hij in de toekomst de lagergelegen polders ook kan blijven beschermen tegen water uit de Hollandsche IJssel. Het deel van de dijk dat wordt versterkt, door onder andere het aanbrengen van damwanden aan de onderkant van de dijk, langs het fietspad, ligt aan de Schielandse Hoge Zeedijk Oost ten noordoosten van de bebouwde kom van Moordrecht tussen het wiel en de overgang van de recreatieparken naar het weiland. De werkzaamheden eindigen in oktober 2016.

Samen met…

“We hebben vanaf het moment dat we wisten dat de dijk hier moest worden versterkt parkeigenaren, omwonenden en de gemeente Zuidplas nauw betrokken. We zijn ook met hen bij de dijkversterking in Bergambacht gaan kijken, zodat ze met eigen ogen konden zien wat de impact is van damwanden in de dijk. Dat heeft een goed beeld gegeven”, vertelt Paul van den Eijnden.

Het hoogheemraadschap heeft samen met de gemeente Zuidplas de wensen van eigenaren en bewoners ingepast in de dijkversterking. Uit de gesprekken over de uitvoering is vooral de wens van een veilige en minder steile oprit naar voren gekomen. De nieuwe oprit wordt aansluitend aan de dijkversterking gerealiseerd.

De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en wordt hieruit meegefinancierd. De kosten voor de dijkversterkingen Capelle en Moordrecht zijn 15 miljoen euro.