Interactieve kaart projectgebied

Wat is uw KIJK op de dijk? U kunt hier uw wensen, ideeën en aandachtspunten ten aanzien van ons dijkproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) aan ons meegeven. Bijvoorbeeld over historie, locaties die u erg waardeert, of juist niet, objecten in de dijk -zoals kabels, leidingen of funderingen- en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Of misschien heeft u wel ideeën over hoe we de maatschappelijke waarde van het gebied, het landschap en de woon-, werk en leefomgeving kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

We hebben inmiddels ook al veel suggesties voor KIJK opgehaald. Deze zijn niet allemaal terug te zien op deze kaart, maar zijn wel bij ons bekend.

Klik hier om direct naar het digitale invulformulier te gaan.
Op het formulier kunt u uw idee invullen. Deze verschijnt dan vervolgens (anoniem) als speldenkopjes op onderstaande interactieve kaart. Daarop kunt u ook de ideeën van anderen bekijken, door op een speldenkopje te klikken. U kunt ook inzoomen en verschillende locaties bekijken.Alle suggesties die we binnenkrijgen nemen we mee en toetsen we op uitvoerbaarheid, kosten en effectiviteit. De uitkomsten hiervan koppelen we zoveel mogelijk aan u terug.