Samen naar de best passende oplossing

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan een langdurend en ingrijpend dijkversterkingsproject: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, oftewel KIJK.

Zorgvuldige voorbereiding vraagt tijd (naar verwachting tot 2022) en de werkzaamheden duren vervolgens ongeveer vijf jaar. Woningen en bedrijven staan pal op of aan de dijk. En op de weg op de dijk is druk verkeer van auto's, fietsers en vrachtverkeer. Een smalle dijk die verschillende dorpskernen met elkaar verbindt.

KIJK is nodig, lees meer

 

 

VoorkeursAlternatief

Het voorkeursalternatief (VKA) geeft per dijkvak de gekozen oplossingswijze voor het versterken van de dijk. Lees alle info via onderstaande knop.

Laatste nieuws