Samen op zoek naar de best passende oplossing

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan een langdurend en ingrijpend dijkversterkingsproject; Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, oftewel KIJK.

Langdurend omdat het nog zeker vijf jaar duurt voordat de uitvoeringswerkzaamheden daadwerkelijk beginnen. Ingrijpend omdat woningen en bedrijven pal op of aan de dijk staan. Ook is er veel verkeersdrukte van auto's, fietsers en vrachtverkeer omdat de IJsseldijken een belangrijke verbindingsroute zijn tussen Ouderkerk aan den IJssel, Gouderak en Krimpen aan den IJssel. Een lange, smalle dijk die verschillende dorpskernen met elkaar verbindt.

Lees meer over dit project"In de verkenning omarmen we bewust het project in al haar complexiteit om samen met partners, bewoners en bedrijven een uitvoerbaar en doeltreffend plan te maken", aldus Jasper Tamboer, projectmanager van KIJK.


Laatste nieuws

De KIJK van de omgeving op bereikbaarheid

Hoe blijft het projectgebied van KIJK bereikbaar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsseldijken? In het afgelopen anderhalf jaar is over deze vraag met bewoners, bedrijven, hulpdiensten en andere belanghebbenden gesproken om hun suggesties te horen en hun belangen en zorgen te bespreken. Samen met de waardevolle inbreng van betrokken partijen in de omgeving is de eerste versie van de bereikbaarheidsstrategie tot stand gekomen.

Projectkrant KIJK nr 5 - december 2017

Filmpje kijk op de dijk