Planning

Bij het hoogheemraadschap realiseren we ons de impact van deze dijkversterking op de omgeving. Vooral voor de mensen die aan de Hollandsche IJsseldijk wonen en werken. Het projectteam KIJK werkt momenteel aan de verkenningsfase, deze loopt tot eind 2018. Daarna volgen de planvorming- en de realisatiefase. Het is een lang proces dat we zorgvuldig en in afstemming met de omgeving willen doorlopen.

Het projectteam KIJK werkt aan de verkenningsfase waarin we de IJsseldijken nader onderzoeken om een gedetailleerd beeld van de situatie te krijgen en alle mogelijke oplossingsrichtingen die er zijn in kaart te brengen.
We voeren gesprekken met diverse mensen uit de omgeving, zoals dijkbewoners, bedrijfseigenaren en historische verenigingen en voeren verschillende onderzoeken uit, o.a.: bereikbaarheid, natuurwaarden, technische (on)mogelijkheden (ontwerpend onderzoek) en de mer (Milieu Effect Rapportage).  Op basis van al deze informatie gaan we op zoek naar de beste oplossing voor Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Dit noemen we het voorkeursalternatief dat het algemeen bestuur van ons hoogheemraadschap eind 2018 vaststelt.

Daarna gaan we de planvormingsfase in, deze duurt ongeveer drie jaar. Tijdens de planvorming stelt het projectteam het projectplan Waterwet voor KIJK op en alle bijbehorende vergunningen. Dan is ook de officiële (schriftelijke) reactie van bewoners mogelijk middels zienswijze en beroep. Pas nadat we deze procedures zorgvuldig hebben doorlopen, starten we met de uitvoering.