Verslagen dijktafelsessies online!

In de afgelopen periode (augustus – oktober 2017) hebben we voor alle dijkvakken van het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK), bijeenkomsten gehouden: dijktafelsessies. Op deze pagina vindt u alle verslagen van alle afzonderlijke dijktafelsessies die we in 2017 gehouden hebben over de meest kansrijke alternatieven per dijkvak(ken) voor deze dijkversterking, ingedeeld per dijkvak.