Start landelijk onderzoek naar toekomstige ruimte voor dijken

Start landelijk onderzoek naar toekomstige ruimte voor dijken

Op dinsdag 10 februari 2015 heeft dijkgraaf Hans Oosters samen met Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ria Boere, wethouder van de gemeente Krimpenerwaard en Marco Oosterwijk, wethouder van Krimpen aan den IJssel het startsein gegeven voor de pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken. In deze pilot wordt onderzocht of de bestaande juridische en financiële beleidsinstrumenten voldoende zijn om de ruimte die in de verre toekomst nodig is voor dijkversterkingen goed te kunnen regelen.

Op dinsdag 10 februari 2015 heeft dijkgraaf Hans Oosters samen met Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ria Boere, wethouder van de gemeente Krimpenerwaard en Marco Oosterwijk, wethouder van Krimpen aan den IJssel in Gouderak het startsein gegeven voor de landelijke pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken. In deze pilot wordt onderzocht of de bestaande juridische en financiële beleidsinstrumenten voldoende zijn om de ruimte die in de verre toekomst nodig is voor dijkversterkingen goed te kunnen regelen. De pilot maakt deel uit van de landelijke deltabeslissingen die in september 2014 door het kabinet aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Dijken. Ze zijn niet weg te denken uit ons landschap. Al eeuwen beschermen ze Nederland tegen water uit de zee en de rivieren. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar hoe kunnen we ervoor blijven zorgen dat Nederland droog blijft. We hebben meer ruimte nodig om dijken te kunnen blijven versterken. Ruimte waar we niet altijd over beschikken. Hoe kunnen we die ruimte gaan reserveren? Hoe kunnen we dat goed regelen, zodat we in de verre toekomst gesteld staan?

Omdat het creëren van ruimte voor de dijken een opgave is voor alle betrokken overheden en belanghebbenden, voert het hoogheemraadschap het onderzoek uit met meerdere landelijke en regionale partijen en andere betrokkenen. De bij het hoogheemraadschap in beheer zijnde dijken in de Krimpenerwaard vormen het referentiekader voor dit landelijke onderzoek.

“Door dit onderzoek krijgen we inzicht in welk beleidsinstrumentarium er is en wat mogelijk nog nodig is om de ruimte voor dijkversterkingen op de lange termijn goed te regelen. Door met diverse landelijke en lokale organisaties, bewoners en bedrijven samen te werken willen we een zo breed maatschappelijk draagvlak creëren. Dat is belangrijk. Het zorgen voor droge voeten en het scheppen van de mogelijkheden om dit zo te houden, is immers in ieders belang.”, licht dijkgraaf Hans Oosters toe.

De komende maanden wordt geïnventariseerd wat er nodig is en welke instrumenten reeds bestaan. Het onderzoek resulteert in conclusies en aanbevelingen. Deze bevatten onder andere een analyse van het bestaande wettelijke beleidsinstrumentarium en aanbevelingen – voor zover het huidige instrumentarium niet voldoende voorziet – voor de toekomstige behoefte aan ruimte voor dijkversterkingen.