Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland werken al langere tijd samen aan de toekomst van het polderlandschap in de Krimpenerwaard. Eind 2014 Hebben de overheden hun afspraken vastgelegd in een Gebiedsovereenkomst.

Door het opstellen van de gebiedsovereenkomst ligt de regie nu bij het gebied, dichter bij de praktijk. Het hoogheemraadschap en de gemeente pakken deze regie op in een stuurgroep en werken daarbij samen met grondeigenaren, agrarisch ondernemers en maatschappelijke partijen. In de gebiedsovereenkomst staat hoe zij de opgaven voor de Krimpenerwaard, samen met de gebiedspartners, willen realiseren.

Actueel

De plannen voor natuur in de Krimpenerwaard worden concreet. Op 16, 23 en 26 april kunnen inwoners van de Krimpenerwaard kaarten bekijken waarop te zien is welk type natuur waar komt, hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien en wat er met het waterpeil gaat gebeuren. De gemeente en het waterschap willen gebruik maken van de kennis van het gebied bij inwoners, zodat ze dit kunnen meenemen in de plannen.

Lees meer over de inloopavonden

Opgaven

De opgaven zijn gebundeld in drie thema’s: natuur, landbouw en recreatie. Uiteraard is in een veenweidegebied als de Krimpenerwaard water ook een belangrijk onderwerp. Water stroomt dan ook als een levensader door alle drie de thema’s. Onder regie van de Stuurgroep worden de drie thema’s de komende jaren verder uitgewerkt. 

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard. De provincie Zuid-Holland is voor de stuurgroep opdrachtgever voor wat het thema natuur, de gemeente is opdrachtgever voor de thema’s recreatie- en de landbouwopgave.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.veenweidenkrimpenerwaard.nl

Nieuwsbrieven

6e Veenweiden Nieuwsbrief Krimpenerwaard (pdf, 838 kB)
4e Veenweiden Nieuwsbrief Krimpenerwaard (pdf, 1.3 MB)
3e Veenweiden Nieuwsbrief Krimpenerwaard (pdf, 772 kB)
2e Veenweiden Nieuwsbrief Krimpenerwaard (pdf, 842 kB)
1e Veenweiden Nieuwsbrief Krimpenerwaard (pdf, 851 kB)