Waterplan Krimpen aan den IJssel

In 2017 is het beleidsplan 'Waterplan Krimpen aan den IJssel' opgesteld. Met dit beleidsplan willen het hoogheemraadschap en gemeente Krimpen aan den IJssel de samenwerking voortzetten. Hierin is beschreven is hoe de gemeente en het hoogheemraadschap de komende jaren willen omgaan met het water voor de periode 2017-2021.

Het Waterplan Krimpen aan den IJssel bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een tweejarig uitvoeringsplan. Hierin werken Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente en  aan de gezamenlijke opgaven binnen het stedelijk water aan een uitvoeringsprogramma om deze visie te realiseren.

Het doel van het Waterplan Krimpen aan den IJssel is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het stedelijk water van de gemeente. In de strategische visie staan hoofdlijnen voor het schoon en gezond houden van het watersysteem van Krimpen aan den IJssel, zoals het voorkomen van wateroverlast. Deze gezamenlijke visie bestaat uit de volgende vier waterthema’s: waterkwantiteit, waterkwaliteit, grondwater en riolering.

In hoofdlijnen bestaat de visie voor de lange termijn uit vier sporen:

  • versterken waterbewustzijn
  • goed functionerend watersysteem
  • goede waterkwaliteit
  • afstemmen van het watersysteem op de gebruiksfuncties

Het hoogheemraadschap en de gemeente gaan samen aan de slag om invulling te geven aan de visie op het stedelijk water. Voor de uitvoering van de verschillende maatregelen gaan het hoogheemraadschap en gemeente nauw samenwerken. In het tweejarig uitvoeringsprogramma staan de gewenste maatregelen voor de periode van twee jaar beschreven. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd.

Download

Waterplan Krimpen aan den IJssel (pdf, 4.3 MB)