Waterplan Rotterdam

De gemeente Rotterdam en de waterschappen Hollandse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben gezamenlijk een waterplan voor Rotterdam gemaakt. Rotterdam nog aantrekkelijker maken om te wonen en werken.

Werken aan water voor een aantrekkelijke stad

De gemeente Rotterdam en de waterschappen Hollandse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben gezamenlijk een waterplan voor Rotterdam gemaakt. Rotterdam nog aantrekkelijker maken om te wonen en werken. Om dat te bereiken stelde de gemeente Rotterdam een Stadsvisie op.

Doel: een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. De spiraal moet omhoog. En daar komt het water in beeld. Want water maakt een stad spannend en mooi. En dat trekt mensen en bedrijven.

Het Waterplan voor Rotterdam is uniek. Stedenbouwkundigen en waterexperts hebben er samen aan gewerkt. Dat heeft veel opgeleverd. Het plan vertelt hoe we wateroverlast in de toekomst willen voorkomen, hoe we werken aan een betere kwaliteit van het water en hoe we de veiligheid ook in de toekomst nog beter willen waarborgen. Maar dat is niet alles. Het water maakt Rotterdam tegelijkertijd mooier en aantrekkelijker. Mooier dan de stad al is.

Voor meer informatie over het waterplan Rotterdam kunt u terecht bij Marc den Ouden, telefoonnummer 010 45 37 200.

Bekijk de website van Waterplan Rotterdam