Waterplan Zuidplas

Het waterplan Zuidplas is opgesteld om maatregelen te nemen die zorgen voor droge voeten en een goede waterkwaliteit in de gemeente Zuidplas.

Het waterplan Zuidplas is opgesteld om maatregelen te nemen die zorgen voor droge voeten en een goede waterkwaliteit in de gemeente Zuidplas. Dat laatste is belangrijk voor de in en om het water levende planten en dieren, de landbouw en het recreatief medegebruik.

Het waterplan is een gezamenlijk project van de gemeente Zuidplas en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Downloaden

Waterplan Zuidplas (pdf, 7.4 MB)
Maatregelenplan 2013-2017 (pdf, 187 kB)

Mensen zittend op een steiger, gemeente Zuidplas