Aanbrengen markering Zuidbroekse Opweg en Oosteinde

Vanaf dinsdag 13 augustus t/m vrijdag 17 augustus wordt de Zuidbroekse Opweg en het Oosteinde voorzien van nieuwe markering. De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij regen wordt het werk uitgesteld, eventueel vervangende data communiceren wij via onze website. Om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in de vakantieperiode uitgevoerd. Weggebruikers kunnen enige verkeershinder van de werkzaamheden ondervinden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.