Bouw brug Bovenkerkseweg in Stolwijk

De huidige verbindingsbrug ter hoogte van Bovenkerkseweg Zuid 94 in Stolwijk voldoet technisch en functioneel niet meer en wordt vervangen. Door ruimtegebrek is het niet mogelijk een nieuwe brug op dezelfde locatie terug te brengen die voldoet aan de huidige eisen en een ruimere draaicirkel heeft voor een trekker(combinatie) en vrachtwagen.

De nieuwe verbindingsbrug wordt circa 30 meter in oostelijke richting gerealiseerd, ter hoogte van Bovenkerkseweg Noord 53/55.

Locatie oude en nieuwe brug

 

Planning

Aannemer De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam voert de werkzaamheden uit. De brug bestaat grotendeels uit prefab-onderdelen die op locatie in elkaar worden gezet, zodat de realisatie in een zo kort mogelijke periode plaatsvindt. De bouw van de nieuwe brug duurt circa 5 weken; van maandag 26 augustus 2019 tot begin oktober.

Zodra de nieuwe brug gereed is, wordt de huidige brug buiten gebruik gesteld en gesloopt.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van Bovenkerkseweg 53/55. Voor de bereikbaarheid ondervinden de woningen en bedrijven die achter het werk gesitueerd zijn, hinder van de werkzaamheden. Er is altijd één zijde van de Bovenkerkseweg toegankelijk voor verkeer. Vooraan de weg wordt met borden aangegeven welke zijde begaanbaar is. Ook blijft de huidige brug open voor het verkeer. LET OP; de huidige brug is veelal niet geschikt voor vrachtverkeer in verband met de draaicirkel.

Woningen gelegen achter de werkzaamheden

Bereikbaarheid

Bovenkerkseweg Noord huisnr. 53 t/m 65

 

Eén zijde is open voor verkeer. Vooraan de weg dit met borden aangegeven. NB: de huidige brug blijft open, niet geschikt voor vrachtverkeer.

Bovenkerkseweg Zuid huisnr. 96 t/m 118


Afstemming betrokken partijen

Het hoogheemraadschap heeft over de uitvoering van de werkzaamheden zo veel mogelijk afstemming met betrokken partijen, onder meer de gemeente Krimpenerwaard, Cyclus voor het ophalen van vuilnis en de hulpdiensten. Bij een calamiteit zijn woningen en bedrijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Meer informatie

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u contact opnemen met Helga Walinga, omgevingsmanager, per email: wegreconstructies@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 – 45 37 200.