Bruggen Tiendweg Oost vervangen door duikers

Voor de verkeersveiligheid en om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, vinden er volgend jaar werkzaamheden plaats aan de Tiendweg Oost in Ouderkerk aan den IJssel. Vooruitlopend op deze werkzaamheden gaat het hoogheemraadschap binnenkort de bruggen in de Tiendweg Oost vervangen door duikers (grote kunststof buizen).

Het verwijderen van een brug en het plaatsen van een duiker duurt 1 dag per locatie. Op die dag is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Daarna vinden er nog aanvullende werkzaamheden plaats. Het verkeer heeft dan wel doorgang, maar kan enige hinder ondervinden.

Om zo min mogelijk overlast te bezorgen en zo snel mogelijk weer een doorgang te kunnen bieden, worden de duikers die geplaatst worden alvast op het steunpunt Zuidbroek in elkaar gezet.

Op onderstaande data en locaties worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 08.00 uur – 18.00 uur. Op die dagen is doorgaand verkeer niet mogelijk.

Locatie KBR 27: Dinsdag 28 mei
Locatie KBR 25: Dinsdag 4 juni
Locatie KBR 26: Donderdag 6 juni
Locatie KBR 24: Dinsdag 11 juni
Locatie KBR 907: Woensdag 3 juli tot en met vrijdag 5 juli

Ontheffing fietspad Molenvliet

Als de Tiendweg Oost richting Ouderkerk a/d IJssel is gestremd, kunnen omwonenden ontheffing krijgen om via het fietspad Molenvliet te rijden. Houd er dan als fietser rekening mee dat u het fietspad deelt met gemotoriseerd verkeer.

Meer informatie

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u contact opnemen met Miriam Klazenga, omgevingsmanager, per email: wegreconstructies@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 – 45 37 200.