Vervangen van bruggen

In 2018 worden op een aantal plekken in de Krimpenerwaard bruggen vervangen. Een brug kan vervangen worden door een nieuwe brug, duikers of gronddammen.

Lees meer over bruggen

Ter hoogte van Benedenberg huisnummer 102 in Bergambacht gaat aannemersbedrijf Wallaard in opdracht van het hoogheemraadschap een brug vervangen door een duiker.

8 en 9 mei; voorbereidende werkzaamheden

Dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei vinden de voorbereidingen van het werk plaats, onder meer het plaatsen van pontons in de watergang voor de doorgang van fietsers en voetgangers. Tijdens deze werkzaamheden kan het doorgaande verkeer enige hinder ondervinden door een rijbaanafzetting.

14 mei t/m 1 juni; afsluiting doorgaand verkeer

Voor uw en onze veiligheid is in de periode van maandag 14 mei tot en met vrijdag 1 juni de Benedenberg ter plaatse van het werk afgesloten voor doorgaand verkeer. Om uw bestemming in het gebied te bereiken of om het gebied te verlaten, volgt u de gele omleidingsborden. Voetgangers en fietsers kunnen het werkgebied veilig passeren via pontons in het water. Bij een calamiteit is uw woning en/of bedrijf altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Snelheidsbeperking 30 km/uur

Het wegdek waar de duiker is geplaatst, wordt tijdelijk met klinkers gedicht. Om de overlast voor de direct omwonenden zo veel mogelijk te beperken, geldt er een snelheidsbeperking van 30 km per uur voor het verkeer. Wij verzoeken u vriendelijk deze snelheid aan te houden.

Eind juni wordt het wegdek geasfalteerd en is de weg gedurende één dag afgesloten voor verkeer. Aansluitend worden de bermen aangevuld met grond en ingezaaid. Over het uitvoeringsmoment van de afrondende werkzaamheden wordt u te zijner tijd geïnformeerd via bebording langs de weg.  

Overige werkzaamheden

In het tweede en derde kwartaal van 2018 voert het hoogheemraadschap nog andere werkzaamheden in uw omgeving uit. Deze werkzaamheden bestaan uit onder meer de vervanging van een brug door een brug in het Westeinde en Levensduur Verlengend Onderhoud aan de Zuidbroekse Opweg en het Oosteinde. Te zijner tijd informeren wij u over de werkzaamheden en planning.

Meer informatie

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Helga Walinga per e-mail: wegreconstructies@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 - 45 37 200.

Planning 2018

Onderstaande planning geeft u een overzicht van de werkzaamheden en de locaties.

Brug

Bouwjaar

Locatie

KBR-88; betonnen brug
vervangen door brug

1950

Westeinde nr. 21
Berkenwoude

KBR-43; betonnen brug
vervangen door duiker Ø 1000

1960

Achterbroek nr. 29
Berkenwoude

KBR-46; beton-/metselwerk brug
vervangen door brug  2,00 m

1950

Achterbroek nr. 16
Berkenwoude

KBR-74; betonnen brug
vervangen door brug 2,00 m

1950

Beijerscheweg Zuid nr. 69
Stolwijk

KBR-159; betonnen brug
vervangen door brug 2,00 m

1960

Bovenkerkseweg Zuid nr. 94
Stolwijk

KBR-182; betonnen brug
vervangen door duiker Ø 1000

1960

Benedenberg nr. 102
Bergambacht