Wegwerkzaamheden Achterbroek 16 en 51 Berkenwoude

In de periode van 5 februari t/m 6 maart 2020 vervangen we de brug in de weg ter hoogte van Achterbroek 16 en 51 in Berkenwoude. Er komt een nieuwe brug voor terug.

Planning

Aannemer De Kuiper Groep uit Noordeloos voert de werkzaamheden uit. De brug bestaat grotendeels uit van te voren in de fabriek gemaakte onderdelen, onder andere de landhoofden (overgang van de grond naar de brug en het brugdek (het deel van de brug waar het verkeer overheen gaat). Deze worden op locatie in elkaar gezet, zodat de bouw in een zo kort mogelijke periode plaatsvindt. De bouw van de nieuwe brug duurt ongeveer 5 weken, inclusief de voorbereidende werkzaamheden.

Voor een zorgvuldige uitvoering van het werk zijn we afhankelijk van het weer. Hevige regenval en storm kunnen ervoor zorgen dat de uitvoeringsplanning aangepast moet worden.

Locatie werkzaamheden Achterbroek 16 en 51

Afsluiting

Tijdens de werkzaamheden is de weg ter plaatse van Achterbroek 16 en 51 afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Via borden wordt het verkeer omgeleid.

Voetgangers en (brom)fietsers

Voor voetgangers en (brom)fietsers is een tijdelijke brug aangelegd zodat ze langs het werk kunnen. (Brom)fietsers worden vriendelijk verzocht af te stappen en de omleiding lopend te volgen. 

Bereikbaarheid Achterbroek (gemotoriseerd) verkeer

Oneven huisnrs.

Even huisnrs.

Vanaf richting Wellepoort

1 t/m 49

2 t/m 16

Vanaf richting Beijerscheweg

51 t/m 117

18 t/m 32

 Voetgangers en (brom)fietsers kunnen langs het werk via een tijdelijke brug.

Parkeren

Op het perceel tussen huisnummer 49 en 51 worden tijdelijke parkeerplekken gemaakt. Zo kunnen de bewoners die vanaf huisnummer 18 / 51 en hoger wonen, maar via de Wellepoort willen rijden, hun auto op de tijdelijke parkeerplaats zetten.

Cyclus en Arriva

We hebben afstemming met Cyclus over het ophalen van huisvuil. De container/plastic zakken kunnen op de gebruikelijke dagen aan de weg worden gezet. Als het nodig is, worden deze door de aannemer op een verzamelplaats aan Cyclus aangeboden. De aannemer brengt de containers ook weer terug.

De busdienst van Arriva past haar rijroute en rijtijden aan. De bewoners die van de diensten van Arriva gebruikmaken, worden hierover geïnformeerd.

Informatie-uitwisseling

We maken gebruik van een ‘whatsappgroep’ voor bewoners van de Achterbroek om hen tijdens de werkzaamheden van actuele informatie te voorzien, bijvoorbeeld over een wijziging in de planning of de bereikbaarheid.

Als u nadere informatie wenst, vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Helga Walinga, omgevingsmanager, per e-mail: wegreconstructies@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 – 45 37 200.

Detail locatie werkzaamheden Achterbroek 16 en 51