Werkzaamheden Franse Kade tussen Vlist en Bergambacht

In de periode van 15 t/m 31 juli 2019 voert het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard asfalteringswerkzaamheden uit aan de weg en het fietspad van de Franse Kade tussen Vlist en Bergambacht. Ook wordt dan de kruising Franse Kade/Opweg/Bovenberg aangepast. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Van Ooijen Gouda b.v..

Wat merkt u daarvan?

Voor de veiligheid van alle weggebruikers is de Franse Kade tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer, inclusief fietsers. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Op bijgevoegde kaart ziet u de omleidingsroute. Houd hierbij alstublieft rekening met extra reistijd.

Voor (brom)fietsers is de Bonrepas een omleidingsroute, maar deze blijft verder alleen open voor bestemmingsverkeer. Er staan hier verkeersregelaars om dit te controleren. Ook worden aan beide uiteinden van de Franse Kade verkeersregelaars ingezet om u te helpen.

De bus die gewoonlijk over de Franse Kade rijdt, zal tijdens de werkzaamheden over de Bonrepas rijden.

Bij een calamiteit zijn woningen en bedrijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Wat gaan we doen?

De bestaande asfaltlaag van de weg en het fietspad wordt weggefreesd. Vervolgens brengt de aannemer nieuw asfalt aan. Daarna wordt de belijning opnieuw aangebracht en worden de bermen aangevuld. De splitsing wordt voorzien van rood asfalt, om verkeer te attenderen op de kruising. De verkeerssituatie voor fietsers wordt aangepast voor meer veiligheid op de kruising Franse Kade/Bovenberg/Opweg.

Voor een zorgvuldige uitvoering van het werk zijn we afhankelijk van het weer. Hevige regenval, storm en extreme hitte hebben hierop invloed en kunnen ervoor zorgen dat de uitvoeringsplanning aangepast moet worden.

Meer informatie

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt u contact opnemen met het Hoogheemraadschap, per email: wegreconstructies@hhsk.nl of via telefoonnummer 010 – 45 37 200.