Aanleg natuurvriendelijke oevers

Het hoogheemraadschap legt in zijn beheersgebied zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers aan om de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen te verbeteren. Een watergang met een natuurvriendelijke oever ziet er mooier uit en biedt ook wat extra ruimte voor overtollig water. Handig in tijden van extremere neerslag.

Vanuit waterkwaliteitstoetsingen blijkt dat de kwaliteit van sommige watergangen binnen ons beheersgebied niet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water vereiste kwaliteit. Het gaat hierbij onder andere om het ontbreken van oevervegetatie. Voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plas/drasberm van ongeveer 2,5 meter, waarvan 1,5 meter ongeveer 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

De afgelopen jaren hebben we in totaal circa 4.500 m2 natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Waterpartners

Wanneer we natuurvriendelijke oevers aanleggen werken we zoveel mogelijk samen met Groenservice Zuid-Holland (GZH), de provincie en gemeenten binnen ons beheersgebied.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Christa Groshart, onze beleidsmedewerker Waterkwaliteit, via telefoonnummer 010 45 37 200.