Baggeren watergangen Waddinxveen, Zuidplas en Gouda

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit in een aantal (hoofd)watergangen in de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Gouda.

In totaal wordt uit circa 26 kilometer watergangencirca 39.000 m3 baggerspecie verwijderd. Daarnaast worden circa 80 duikers (buizen die de ene watergang met de andere verbinden) gereinigd.

Waarom baggeren?

Als er veel bagger op de bodem van een watergang ligt, kan dit nadelig zijn voor de aan- en afvoer van water en voor de waterkwaliteit. De komende periode vinden er in Waddinxveen, Zuidplas en Gouda baggerwerkzaamheden plaats om de doorstroming en de waterkwaliteit van het watersysteem voor de komende jaren te verbeteren.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Aannemingsbedrijf De Heer land en water uit Polsbroek voert het baggerwerk uit. De aannemer is in november 2017 begonnen met de baggerwerkzaamheden.

Wat gebeurt er met de bagger?

De kwaliteit van de te verwijderen baggerspecie is onderzocht. De kwaliteit van de baggerspecie is grotendeels ‘verspreidbaar’ (38.500m³). Dat houdt in dat deze op de kant mag worden verspreid. ‘Niet verspreidbare’ bagger mag niet worden verspreid en wordt daarom afgevoerd en op een andere manier verwerkt.

De ‘verspreidbare baggerspecie’ wordt op verschillende wijzen verwijderd. Een deel door een graafmachine en direct op de kant of in een baggerdepot verwerkt. Via een leidingtracé wordt dan de baggerspecie hydraulisch getransporteerd naar het baggerdepot.

Het overige deel ‘verspreidbare baggerspecie’ wordt net als ‘niet-verspreidbare bagger’ volgens de wettelijke voorschriften verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Deze trajecten worden gebaggerd met behulp van een schuifboot en een kraan. De baggerspecie wordt op de tijdelijke overslaglocaties overgeladen in een trekker met kipper of een vrachtwagen en afgevoerd. Deze locaties worden in overleg met de wegbeheerders bepaald.

Tijdens de baggerwerkzaamheden is (verkeers)overlast niet helemaal te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Het hoogheemraadschap en de aannemer doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De baggerwerkzaamheden zijn, volgens planning, in augustus 2018 gereed.

Vragen en verdere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klanteninformatie van het hoogheemraadschap. Wij zijn te bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 010 45 37 356 of via de e-mail: info@hhsk.nl.

Download

Overzichtskaart te baggeren watergangen (pdf, 1.3 MB)