Bergse Linker Rottekade

Het hoogheemraadschap voert begin 2018 werkzaamheden uit aan de voorliggende boezem van de Rotte gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Bergse Linker Rottekade. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen.

Wonen aan het water is prachtig, maar kan met de huidige klimaatveranderingen kan dit wateroverlast geven. Om hier beter bestand tegen te zijn, voert het hoogheemraadschap werkzaamheden uit bij de Bergse Linker Rottekade.

Wat gaan we doen?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard start begin 2018 met werkzaamheden aan de voorliggende boezem van de Rotte gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Bergse Linker Rottekade. De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van de boezem, het op orde brengen van een aantal dammen met duikers en bruggen en het ophogen van enkele delen van de kade. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen.

Waarom doen we dat?

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen. De baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om het watersysteem (aan- en afvoer van water en de kwaliteit van het water) weer op orde te krijgen.

Wat willen we bereiken?

De werkzaamheden hebben als resultaat voor de lange termijn dat:

  • De kades weer op hoogte zijn
  • De watergangen voldoende afvoercapaciteit kunnen dragen
  • De onderhoudsstroken vrij zijn van obstakels
  • Binnen het gebied uitsluitend sprake zal zijn van vergunde objecten

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Naast bewonersbrieven en persoonlijk contact, kunt u meer informatie vinden op deze webpagina (in de bijlagen). Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van de website en krant van bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang om u te informeren over de ontwikkelingen binnen dit project. Bovendien kunt u iedere woensdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur gebruik maken van een vast inloopmoment in de keet ter hoogte van Bergse Linker Rottekade 203. De toezichthouder van de aannemer, de heer Jacco Swillens is daarbij aanwezig. Onze technisch specialist Gerrit Wijnstekers is ook regelmatig aanwezig en eventueel telefonisch te benaderen (contactgegevens vindt u rechts op de pagina).