Bergse Linker Rottekade

Het hoogheemraadschap heeft werkzaamheden uitgevoerd aan de voorliggende boezem van de Rotte gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Bergse Linker Rottekade. De werkzaamheden zijn uitgevoerd, zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen.

Wonen aan het water is prachtig, maar kan met de huidige klimaatveranderingen kan dit wateroverlast geven. Om hier beter bestand tegen te zijn, heeft het hoogheemraadschap werkzaamheden uitgevoerd bij de Bergse Linker Rottekade.

actueel

Werkzaamheden aan Bergse Linker Rottekade klaar: gebied voldoet aan waterveiligheidsnormen

Wat hebben we gedaan?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard startte begin 2018 met werkzaamheden aan de voorliggende boezem van de Rotte gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Bergse Linker Rottekade. De werkzaamheden bestonden uit het baggeren van de boezem, het op orde brengen van een aantal dammen met duikers en bruggen en het ophogen van enkele delen van de kade. De werkzaamheden zijn uitgevoerd zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen.

Waarom hebben we dat gedaan?

De werkzaamheden zijn uitgevoerd zodat het geheel de komende jaren weer voldoet aan de gestelde (waterveiligheids)normen. De baggerwerkzaamheden waren noodzakelijk om het watersysteem (aan- en afvoer van water en de kwaliteit van het water) weer op orde te krijgen.

Wat wilden we bereiken?

De werkzaamheden hebben als resultaat voor de lange termijn dat:

  • De kades weer op hoogte zijn
  • De watergangen voldoende afvoercapaciteit kunnen dragen
  • De onderhoudsstroken vrij zijn van obstakels
  • Binnen het gebied uitsluitend sprake zal zijn van vergunde objecten

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Naast bewonersbrieven en persoonlijk contact, kunt u meer informatie vinden op deze webpagina (in de bijlagen). Daarnaast maken wij dankbaar gebruik van de website en krant van bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang om u te informeren over de ontwikkelingen binnen dit project. Ook kunt u de toezichthouder van de aannemer, de heer Jacco Swillens ter plaatse uw vragen stellen. Onze technisch specialist Gerrit Wijnstekers is eveneens regelmatig aanwezig en eventueel telefonisch te benaderen voor vragen of opmerkingen (contactgegevens vindt u rechts op de pagina).