Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder

De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en groengebied langs de Rotte. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om dit gebied natuurlijk schoner en gezonder te maken. Dit doen we door de waterkwaliteit van de recreatieplas sterk te verbeteren (streven is: vrij van blauwalg) en de flora en fauna beter in balans te brengen.

Voor de verbetering van de Bleiswijkse Zoom gaan we als volgt te werk. Allereerst halen we takken en stammen weg uit en om de recreatieplas. Vissen verhuizen we gedeeltelijk naar ander water. Dit doen we met medewerking van Sportvisserij Zuidwest Nederland. We baggeren de plas uit, leggen natuurvriendelijke oevers aan en isoleren de plas van de Rotte.

Klik op de afbeelding om de poster als PDF te openen

Samen zorgen het hoogheemraadschap, het recreatieschap en de gemeente ervoor dat de Bleiswijkse Zoom weer een natuurlijk schoon water- en groengebied wordt. Een fijne plek waar omwonenden, recreanten, natuurliefhebbers en (hengel)sporters de komende jaren weer volop kunnen genieten.

De voorbereidende werkzaamheden starten in het najaar van 2019. Het ‘echte werk’ vindt plaats in 2020 en 2021. In het voorjaar van 2021 is het project klaar.