Nieuw gemaal Essenburgsingel

Het hoogheemraadschap heeft een nieuw gemaal gebouwd aan de Essenburgsingel. Dit nieuwe gemaal vervangt het tijdelijke gemaal Stadhoudersweg. Met het nieuwe gemaal maken we het watersysteem in Rotterdam-Noord en Delfshaven duurzamer, robuuster en beter bestand tegen hevige weersomstandigheden.

actueel

Aanleg veiligheidsvoorzieningen gemaal bijna klaar

December 2017

In juni is begonnen met de aanleg van veiligheidsvoorzieningen rond gemaal Essenburgsingel. Deze zijn nodig voor uw veiligheid en om het gemaal Arbo technisch verantwoord te laten draaien. Bij het gemaal zijn een trekkoord en grijpstang aangebracht. Mocht er iemand te water raken als het gemaal in werking is, dan kan er aan het koord worden getrokken om het gemaal en de krooshekreiniger te stoppen.

Gemaal met grijpstang

Gemaal met grijpstang

De beplanting aan de zijde van het voetbalveld is geplaatst en er is beschoeiing aangebracht. Ook zijn de damwanden deels afgebrand. Hierdoor is de stroomsnelheid van het water in de maalkom iets lager geworden. Het hekwerk aan beide zijden van het gemaal moet nog worden geplaatst.  

Overzicht veiligheidsvoorzieningen gemaal Essenburgsingel

Overzicht veiligheidsvoorzieningen

 

download

Presentatie bewonersbijeenkomst Buurt Bestuurt 29 juni 2017 (pdf, 1.9 MB)

Nieuwsarchief

Waarom een nieuw gemaal?

Met het nieuwe gemaal maken we het watersysteem in Rotterdam-Noord en Delfshaven een stuk beter bestand tegen hevige regenval, mede als gevolg van klimaatverandering. Het nieuwe gemaal staat op de kop van de Essenburgsingel en voert het overtollig (regen)water af op de Delfshavense Schie. Met een capaciteit van maximaal 38 m³ kan het gemaal 38.000 liter water per minuut aan- en afvoeren. Hiervoor is een persleiding van 150 meter onder de weg door van het gemaal naar de Schie aangelegd. Het gemaal houdt het water op peil in de wijken Nieuwe Westen en Middelland en Delfshaven. In Rotterdam Noord is dit de wijk Blijdorp incl het Roel Langerakpark.

In de bestaande situatie is er bij hevige regenval sprake van een kwetsbaar watersysteem. De afvoerroutes uit twee grote stedelijke gebieden zijn elk afhankelijk van één oppervlaktewatergemaal (gemaal Vroesenpark en tijdelijk gemaal Stadhoudersweg). Het bemalingsgebied van gemaal Stadhoudersweg voert in de nieuwe situatie niet meer af naar het bemalingsgebied van gemaal Vroesenpark maar via gemaal Essenburgsingel. Voor het Vroesenpark ontstaan zo kansen voor een goede waterkwaliteit.

Het gemaal maakt deel uit van een reeks van maatregelen uit Waterplan 2 die Rotterdam klimaatbestendiger maakt en klaar voor de toekomst maakt. In Rotterdam-Noord en Delfshaven zijn in het kader hiervan onder andere de capaciteit van gemaal Noordsingel vergroot, het waterplein Benthemplein en de ondergrondse waterberging Johan Idaplein gerealiseerd en dit nieuwe gemaal Essenburgsingel gebouwd.

Het gemaal is ontworpen door een architect in samenspraak met een vertegenwoordiging van de omwonenden en het bestuur van de moskee. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat mooi past in de omgeving.

Samenwerkingspartners

Het hoogheemraadschap voert dit project uit in samenwerking met de gemeente Rotterdam.

Planning

Het nieuwe gemaal is op 14 september 2016 officieel geopend.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze projectleider de heer T. Peeters, via telefoonnummer 010 45 37 200.