Schoon gietwater voor tuinders

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt samen met zijn waterpartners aan een AquaReUse-installatie in de Overbuurtsche polder in Bleiswijk.

Schoon gietwater voor tuinders Bleiswijk dankzij een eigen AquaReUse-installatie

De Overbuurtsche polder is een modern glastuinbouwgebied in de gemeente Lansingerland. Bij het nieuwe concept AquaReUse verzamelen we het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven (huishoudelijk en tuinbouwwater) centraal in het gebied en zuiveren dit tot gietwaterkwaliteit.

Mede door het steeds intensiever worden van de tuinbouw blijft de waterbehoefte binnen deze sector erg groot. De afgelopen decennia is gewerkt aan het optimaliseren van het hergebruik van het gietwater op de bedrijven.

Gesloten waterketen voor de glastuinbouw

Door het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven ter plaatse te zuiveren, in de bodem op te slaan en opnieuw te gebruiken:

  • Gaan we verzilting van de bodem tegen.
  • Hoeven de glastuinbouwbedrijven zelf geen grond- en/of oppervlaktewater meer te onttrekken. Er ontstaat namelijk een gesloten waterketen.
  • Beschikken de glastuinbouwbedrijven naast hemelwater over ander goed gietwater voor hun bedrijfsvoering. Qua kosten is het alternatief voor de tuinders vergelijkbaar met een gangbare gietwatervoorziening.
  • Gaat er minder afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op.

 

AuqReUse

De installatie is in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd. Na de oplevering is begonnen met het vullen van de ondergrondse wateropslag. Het is belangrijk dat de ondergrondse opslag voldoende groot is, zodat in geval van droogte voldoende gietwater voor de tuinders beschikbaar is. Op momenten dat er behoefte aan gietwater is bij de bedrijven, kan er dan gietwater worden geleverd. Deze behoefte is afhankelijk van het weer.

Partners

De bouw van de installatie wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, EFRO (Kansen voor West), Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht, Rabobank, Stowa, Evides Industriewater, Wageningen UR, gemeente Lansingerland en de betrokken lokale glastuinbouwers.

Europa 
Hier wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Kansen voor West

Meer weten?

Bezoek de website www.aquareuse.nl.