SPONGE 2020

SPONGE 2020 is een internationaal samenwerkingsverband tussen Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Samen werken wij aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen in dicht bewoonde gebieden.

De naam SPONGE (spons) is een vertaling van deze opgave: Hoe kunnen wij de waterbergende mogelijkheden in steden beter maken, zodat de stad weer als spons gaat werken?

Europese samenwerking

SPONGE 2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het programma Interreg - 2 Seas Mers Zeeën. Dit Europese programma wil meer internationale samenwerking voor doelen die een internationale aanpak nodig hebben. Een voorbeeld is de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering. SPONGE 2020 wil zorgen voor bewustwording voor de problemen. En voor een samenwerking van alle betrokkenen, zoals bewoners, woningbouwcorporaties, architecten en belangenverenigingen. Het samen bedenken van mogelijke oplossingen draagt bij aan het waterbewustzijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van vraagstukken.

SPONGE 2020 deelt de opgedane kennis, door leerzame ervaringen uit de pilotprojecten, een stappenplan en methoden te publiceren op de website van Groenblauwe Netwerken voor veerkrachtige steden. In de SPONGE toolbox staan methoden en instrumenten, om groepen te activeren samen maatregelen te nemen voor veranderingen door het klimaat.

Wie werken samen in SPONGE 2020?

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is lead partner en verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de partners en het bewaken van de voortgang. De andere partners komen uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk (zie rechts op deze pagina). 

Agniesebuurt en SPONGE2020

Binnen SPONGE2020 werkt het hoogheemraadschap nauw samen met de gemeente Rotterdam. Samen werken we aan klimaatbestendige maatregelen in de Agniesebuurt in het Rotterdamse stadsdeel Noord. Een wijk waar huizen dicht op elkaar staan, waar weinig groen is en veel steen en beton.

Agniesebuurt voorbereid op extreem weer

De hele Agniesebuurt wordt klimaatbestendig gemaakt. Het doel is om al het hemelwater in de wijk op te vangen, te bergen en/of te infiltreren. Op naar een wijk die 100 procent hemelwaterproof is!

De gemeente vervangt een groot deel van de riolering. Hemelwater wordt afgekoppeld van het gemengde riool. Dit water wordt aangesloten op infiltratievoorzieningen onder de straten en pleinen.

Met de subsidie van Interreg2seas wordt worden huurders, eigenaren, corporaties, architecten en belangenverenigingen gestimuleerd om samen na te denken over het klimaatadaptief maken van de wijk. En om die maatregelen ook echt uit te voeren. Hiervoor hebben de bewoners van de Agniesebuurt samen met woningcorporatie Havensteder, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap een plan voor de buitenruimte besproken. Door dit samen te doen, kan goed rekening worden gehouden met alle belangen.

Geveltuinen vangen regenwater op. Tegel eruit, groen erin!

Meer informatie

Wilt u meedenken en doen? Of zoekt u informatie over de aanpak van de buitenruimte van de Agniesebuurt? Kijk dan eens op de website van de Wijk Community Agniesebuurt.